+4 0267-316 208

info@horvathservice.ro

Engedélyek:

 • RSVTI
 • RSL
 • RSV
 • RADTI
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 18001
 • Tűzvédelmi rendszerek ellenörzése, karbantartása

Generalități

Cerințele minime obligatorii privind instalarea, punerea în funcțiune, utilizarea, întreținerea, repararea și verificarea tehnică periodică a echipamentelor ce intră sub incidența I.S.C.I.R. sunt grupate intr-un set de normative denumite Prescripții Tehnice.  Fiecare Prescripție Tehnică se aplică unei grupe de echipamente care constructiv și funcțional sunt asemănătoare.

Conform Prescripțiilor Tehnice lucrările de: instalare, montare, punere în funcțiune, utilizare, intreținere, reparare și verificare tehnică periodică trebuie să fie executate de societăți autorizate de I.S.C.I.R.

Societatea Comercială Horvath Service S.R.L

Autorizații I.S.C.I.R.:

A. Conform PT A1 – 2010:

Domeniu de autorizare:

 • Instalare
 • Montare
 • Reparare și întreținere
 • Verificări tehnice în utilizare

Echipamente:

 • aparatele, cu puteri nominale P ≤ 400 kW utilizate pentru încălzit, alimentate cu combustibil gazos sau lichid (Generatoare de aer cald, instante de preparare A.C.M., Tuburi radiante, Convectoare, Aparate de aer condiționat)
 • cazanele de apă caldă, cu puteri nominale P ≤ 400 kW și temperatura maximă a apei calde de cel mult 110ºC, alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid
 • cazanele de abur de joasa presiune cu debitul nominal Q ≤ 0,6 t/h și presiunea maximă a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar), alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid

B. Conform PT C2 – 2010:

Domeniu de autorizare:

 • Instalare
 • Montare
 • Reparare și întreținere
 • Verificări tehnice în utilizare

Echipamente:

 • arzătoare cu combustibil lichid sau gazos care echipează instalațiile tehnologice (Instalații de uscat, Cuptoare)
 • arzătoare cu combustibil lichid sau gazos care echipează aparate de încălzit cu aer cald sau prin radiație, cu puterea nominală P > 400 kW (Generatoare de aer cald, Tuburi radiante, Aparate de aer condiționat)

C. Conform PT C11 – 2010:

Domeniu de autorizare:

 • Instalare
 • Montare
 • Reparare și întreținere

Echipamente:

 • sisteme de ardere și de automatizare pentru:
 1. cazane de abur și cazane de apă fierbinte
 2. cazane de apă caldă cu puterea P > 400kW și cazane de abur de joasș presiune cu debitul Q > 0,6 t/h
 • instalaâii de automatizare aferente centralelor termice și instalațiilor termomecanice anexe a cazanelor sisteme de automatizare noi care integrează sistemele individuale ale cazanelor și ale instalațiilor termomecanice anexe din centralele termice atunci când nu sunt furnizate de producătorul cazanelor și/sau echipamentelor
 • modernizarea sistemelor de ardere și de automatizare ale cazanelor și instalațiilor anexe din centralele termice aflate în exploatare
 • automatizarea centralelor termice și cazanelor aflate în exploatare și care nu sunt echipate cu sisteme de automatizare

D. R.S.V.T.I. – Personal atestat Conform Ordinului Nr.333 din 2006

Domeniu de autorizare:

 • Supravegherea şi verificarea echipamentelor/instalaţiilor ISCIR din dotarea sau folosinţa deţinătorilor/utilizatorilor de instalaţii ISCIR, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice – colecţia ISCIR

Puneri în funcțiune:

Executăm lucrări de PUNERE ÎN FUNCȚIUNE și depanare în perioada de garanție și postgaranție, pentru toate echipamentele comercializate prin intermediul magazinelor Romstal și nu numai.

Atât pentru respectarea condițiilor puse de producători în vederea acordării garanției echipamentelor, cât și pentru respectarea legislației în vigoare privind autorizarea funcționării centralelor termice, suntem autorizați pentru punerea în funcțiune. Firma noastră îndeplinește aceste condiții și execută această operațiune prompt și profesional prin intermediul personalului nostru de service.

Garanția echipamentelor comercializate prin intermediul magazinelor Romstal, este stabilită de către producător și asigurată de Central Service Instal – Membru al Grupului Romstal.

În cadrul contractelor de întreținere se asigură:

 • revizii anuale, pentru echipamentele termice
 • gazanaliza  GRATUIT (pentru consumatorii de gaz)
 • intervenții / reparații la preț promoțional, pe toată perioadă de valabilitate a contractului
 • 20% reducere la valoarea manoperei și a pieselor de schimb, pentru echipamentele contractate
 • transport gratuit, supus condițiilor contractuale

Service, Reparații și Echipamente

Se pot executa revizii la cerere, în afara contractelor de întreținere pentru echipamente sanitare, termice și de climatizare, iar prețurile se vor supune tarifelor de catalog, aferente perioadei de facturare.

Asigurăm intervenții / reparații pentru toata gama de produse termice și de climatizare, comercializate de către Grupul Romstal, dar și pentru orice alte echipamente similare, comercializate de alți producători sau furnizori.

Vă prezentăm o parte din gama de produse pentru care asigurăm service:

 • preparatoare instantanee de apă caldă menajeră pe gaz
 • microcentrale murale pe gaz cu flacara de veghe și tiraj natural
 • microcentrale murale pe gaz cu ionizare și tiraj forțat
 • microcentrale murale electrice
 • microcentrale murale în condensație
 • centrale de pardoseală
 • grupuri termice
 • cazane din fontă și oțel (toata gama de puteri și tipuri de combustibil)
 • cazane de abur
 • generatoare de aer cald
 • arzătoare pentru combustibil lichid și gazos
 • boilere (gaz, lemne, electrice)
 • instalații de dedurizare
 • aparate de condiționat, tip split
 • chillere
 • centrale de tratare aer
 • pompe submersibile
 • pompe hidrofor
 • grupuri de pompare
 • rooftop
 • ventiloconvectoare
 • vase tampon cu automatizare
 • automatizări
 • panouri solare