+4 0267-316 208

info@horvathservice.ro

Acreditive:

 • RSVTI
 • RSL
 • RSV
 • RADTI
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 18001
 • Verificarea și întreținerea sistemelor de protecție împotriva incendiilor

Generalități

Cerințele minime obligatorii privind instalarea, punerea în funcțiune, utilizarea, întreținerea, repararea și verificarea tehnică periodică a echipamentelor ce intră sub incidența I.S.C.I.R. sunt grupate intr-un set de normative denumite Prescripții Tehnice.  Fiecare Prescripție Tehnică se aplică unei grupe de echipamente care constructiv și funcțional sunt asemănătoare.

Conform Prescripțiilor Tehnice lucrările de: instalare, montare, punere în funcțiune, utilizare, intreținere, reparare și verificare tehnică periodică trebuie să fie executate de societăți autorizate de I.S.C.I.R.

Societatea Comercială Horvath Service S.R.L

Autorizații I.S.C.I.R.:

A. Conform PT A1 – 2010:

Domeniu de autorizare:

 • Instalare
 • Montare
 • Reparare și întreținere
 • Verificări tehnice în utilizare

Echipamente:

 • aparatele, cu puteri nominale P ≤ 400 kW utilizate pentru încălzit, alimentate cu combustibil gazos sau lichid (Generatoare de aer cald, instante de preparare A.C.M., Tuburi radiante, Convectoare, Aparate de aer condiționat)
 • cazanele de apă caldă, cu puteri nominale P ≤ 400 kW și temperatura maximă a apei calde de cel mult 110ºC, alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid
 • cazanele de abur de joasa presiune cu debitul nominal Q ≤ 0,6 t/h și presiunea maximă a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar), alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid

B. Conform PT C2 – 2010:

Domeniu de autorizare:

 • Instalare
 • Montare
 • Reparare și întreținere
 • Verificări tehnice în utilizare

Echipamente:

 • arzătoare cu combustibil lichid sau gazos care echipează instalațiile tehnologice (Instalații de uscat, Cuptoare)
 • arzătoare cu combustibil lichid sau gazos care echipează aparate de încălzit cu aer cald sau prin radiație, cu puterea nominală P > 400 kW (Generatoare de aer cald, Tuburi radiante, Aparate de aer condiționat)

C. Conform PT C11 – 2010:

Domeniu de autorizare:

 • Instalare
 • Montare
 • Reparare și întreținere

Echipamente:

 • sisteme de ardere și de automatizare pentru:
 1. cazane de abur și cazane de apă fierbinte
 2. cazane de apă caldă cu puterea P > 400kW și cazane de abur de joasș presiune cu debitul Q > 0,6 t/h
 • instalaâii de automatizare aferente centralelor termice și instalațiilor termomecanice anexe a cazanelor sisteme de automatizare noi care integrează sistemele individuale ale cazanelor și ale instalațiilor termomecanice anexe din centralele termice atunci când nu sunt furnizate de producătorul cazanelor și/sau echipamentelor
 • modernizarea sistemelor de ardere și de automatizare ale cazanelor și instalațiilor anexe din centralele termice aflate în exploatare
 • automatizarea centralelor termice și cazanelor aflate în exploatare și care nu sunt echipate cu sisteme de automatizare

D. R.S.V.T.I. – Personal atestat Conform Ordinului Nr.333 din 2006

Domeniu de autorizare:

 • Supravegherea şi verificarea echipamentelor/instalaţiilor ISCIR din dotarea sau folosinţa deţinătorilor/utilizatorilor de instalaţii ISCIR, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice – colecţia ISCIR